Kennis maken met VR

De verhaaldoos wil, vanuit een observatie rol in het VR Ecosysteem, zowel de Nederlandstalige media als het brede publiek mobiliseren naar de ultieme beleving die Virtual Reality tot stand kan brengen.

Hiervoor zal zij, naast informatie en advies in hardware-, content-, distributie strategie en opleidingen, ook VR-saas modellen aanprijzen die het mogelijk moet maken om het breed publiek te teleporteren in een verhaal. Deze bevatten belangrijke troeven om zelf een VR verhaal te maken.

eenvoudig uploaden

Op een eenvoudige manier uploaden en downloaden van diverse content. Na het uploaden van de files zal het platform deze automatisch optimaliseren voor de distributie.

makkelijk editeren

Creatieve concepten die makkelijk editeerbaar zijn. Niettegenstaande het gaat over maatwerk met uiteenlopende grafische design wordt dit door het platform verwerkt.

snel bewerken

Het eenvoudig bewerken van 360 foto- en videomateriaal. Beelden krijgen een naam, kunnen in volgorde worden geplaatst en verrijkt worden met hotspots.

Duwtje in de rug

Sven Gatz kent subsidies toe ter ondersteuning van nieuwe innoverende nieuwsmedia-initiatieven die de pluriformiteit binnen de sector versterken en het informatieaanbod verruimen.

Digitale (r)evolutie

Deze brengt uitdagingen en opportuniteiten voor de klassieke journalistiek met zich mee om zich aan te passen aan de technologie enerzijds en het gedrag van de consument anderzijds.

Virtual Reality

Dit innovatief medium wordt onvoldoende benut door de Vlaamse mediabedrijven. Dit heeft enerzijds te maken met de zeer snelle evolutie en anderzijds de diverse externe componenten.


VERLOOP VAN ONS PROJECTEr werd een akkoord bereikt met het Mediahuis en de VRT om een project in te dienen bij de minister van Media. De keuze om deze organisaties in te schakelen voor de Verhaaldoos is gebaseerd op de prestaties die zij eerder dit jaar beloond zagen door het Google Digital News Initiative . Op het Mediacongres, georganiseerd door en bij De Buren in Brussel werd het belang van samenwerkingsakkoorden binnen de media onderstreept. Dit komt de volledige sector ten goede. Op 4 december 2017 werd het dossier goedgekeurd.

Onze structurele partners zijn